Krachtsteen

Een steen heeft een oerkracht en draagt veel kennis met zich mee. Een
krachtsteen kan u nieuwe inzichten geven.
Luisteren wat de steen u te vertellen heeft.
Tijdens het schilderen zullen er symbolen op komen te staan die voor u
heel belangrijk zijn op het moment.
Een steen die voor u het leven kan wijzen,nieuwe kijk op het leven kan
geven.
Die kracht geeft in donkere tijden, maar ook die u bijstaat op het
levenspad.
Het schilderen leert het ontdekken van uw eigen gaven en luisteren
naar het stenenrijk.

Hilda beschilderd ook stenen in opdracht. Er komen dan tekens,
kleuren en schilderingen op te staan die bij uw leven horen.
Het heet een krachtsteen want ze luistert wat voor kennis de steen
naar buiten brengt en zo ontstaan er de mooiste beelden en kleuren.